SILKSPAN

เราไม่ทิ้งกัน เยียวยารอบสอง ใครได้สิทธิ์บ้าง

หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการแจกเงินเยียวยาภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วนั้น รัฐบาลก็กำลังพิจารณาเงินเยียวยารองสอง สำหรับกลุ่มเปราะบาง เป็นจำนวน 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งกลุ่มเปราะบางนี้ ได้แก่

  1. คนชรา
  2. เด็ก
  3. ผู้พิการ
  4. คนไร้บ้าน
  5. คนที่ตกหล่น ไม่ได้เงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ
  6. ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ในสถานการณ์โควิด-19
  7. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการต่างๆ ได้

แต่มาตรการนี้ยังคงอยู่ในระหว่างพิจารณาในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ก็น่าจะสามารถจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563

ส่วนผู้ที่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้

สำหรับผู้ไม่ผ่านสิทธิมาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รัฐบาลจะหามาตรการมาช่วยเพิ่มเติมต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปในส่วนนี้


บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ


บทความเรื่องประกัน และรถยนต์


SILKSPAN

กำลังโหลด