ประกันสุขภาพ ที่คิดมาให้คุณได้หมดห่วง

คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 6 ล้านบาท

ป่วยเคลมได้สูงสุด
6 ล้านบาท/ปี

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 3 แสนบาท

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
แค่ตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อ**

ชดเชยรายได้สูงสุดวันละ 2,500 บาท

ไม่เคลมรับส่วนลด
สูงสุด 30%*


กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์มือถือ

อีเมล

ตารางความคุ้มครอง

แผน 1 - 3
แผน 4 - 6
แผน 7 - 9
แผน 10 - 12
รายละเอียด
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน กรณีรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
1.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
1.4 ค่าแพทย์และค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
1.5 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
1.6 ค่ารักษาพยาบาลในช่วง 30 วัน ก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในโรงพยาบาล ต่อรอบปีกรมธรรม์ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 2 ต่อรอบปีกรมธรรม์
2.1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด
2.2 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง)
2.3 ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 30 วัน
2.4 ค่ารักษาพยาบาลในช่วง 60 วัน หลังจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยรักษากับแพทย์คนเดิมและโรงพยาบาลเดิม
ผลประโยชน์ข้อ 2 รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง 2 รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพได้หมด

  • ค่าห้องพักผู้ป่วยสูงสุด 10,000/วัน
  • เงินชดเชยเมื่อเสียชีวิตสูงสุด 2 ล้านบาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง (ไม่เกินความคุ้มครองที่ซื้อ)
  • ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 30%*
หมายเหตุ*

- ส่วนลด 10% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไป กรณีไม่มีการเคลมตลอด 1 ปีกรมธรรม์

- ส่วนลด 20% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไป กรณีไม่มีการเคลมตลอด 2 ปีกรมธรรม์

- ส่วนลด 30% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไป กรณีไม่มีการเคลมตลอด 3 ปีกรมธรรม์

แมนูไลฟ์ บริษัทประกันชีวิตชั้นนำจากประเทศแคนาดาที่ให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 128 ปี รวมถึงมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ เพื่อความไว้วางใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราทุกคน ซึ่งในประเทศไทย แมนูไลฟ์ได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันชีวิตมายาวนานกว่า 60 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี
  2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อ**
  3. ไม่ต้องสำรองจ่ายหากรักษากับรพ.ในเครือ
  4. ชำระเบี้ยประกันภัยได้แบบรายปีและรายเดือน
หมายเหตุ**

การตอบคำถามสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


เธเธณเธฅเธฑเธ‡เน‚เธซเธฅเธ”