1

เลือกประกันรถ

2

กรอกข้อมูล

3

วิธีชำระเงิน

4

คุ้มครองทันที

คุ้มครองทันทีตลอด 24 ชม. หลังชำระเงิน*
คุ้มครองเป็นประเภท 5 แบบเคลมสด รถชนรถ
จนกว่าทางบริษัทแจ้งงานได้สำเร็จ (เอกสารครบ+ตรวจสภาพรถผ่าน)
เลือกวิธีชำระเงิน

กำลังโหลด