สามารถชำระเบี้ยประกันภัยกับ SILKSPAN
ได้ทั้งแบบสด และผ่อนชำระ

ลักษณะอาคาร *
(สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น)
ฝาผนัง *
ทุนประกันสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร(ไม่รวมรากฐาน) * บาท
ทุนประกันเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้าน * บาท
ทุนประกันภัยรวม * บาท
* หมายเหตุ ถ้าเป็นผู้เช่าจะคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้าน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร
ชื่อ *
เบอร์มือถือ *
E-mail *