ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินเกิน 2 งวดภายใน 6 เดือนหรือไม่
 มี      ไม่มี
 ชื่อ *   
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น

หมายเหตุและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
จ่ายดอกเบี้ยถูก แค่ฉลาดเลือก
ดอกเบี้ยฯเพียงรอบบัญชีละ 189 บาท*

รับสิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยฯ พิเศษ เพียงมียอดเงินต้นคงค้างตามกำหนด
ทุกวันในรอบบัญชีนั้นๆ(สูงสุด 2 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ)

*   ดอกเบี้ยฯ 189 บาท เมื่อมียอดเงินต้นคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป
** ดอกเบี้ยฯ 199 บาท เมื่อมียอดเงินต้นคงค้าง 18,000 บาทขึ้นไป
เมื่ออนุมัติระหว่าง 9 ม.ค. - 30 เม.ย. 2560
***สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการไม่สามารถเข้าร่วมได้
  หมายเหตุ : ลูกค้าต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
โดยพิมพ์ PO วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
และส่งมาที่ 061-384-5000 หรือ ลงทะเบียนผ่านทาง www.ktc.co.th/proud189 ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร - ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน
- สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการไม่ สามารถเข้าร่วมได้  
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ หรือ ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ตามกำหนด

สรุปข้อมูลสินเชื่อ
โปรโมชั่น
สิทธิพิเศษ
วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน