ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินเกิน 2 งวดภายใน 6 เดือนหรือไม่
 มี      ไม่มี
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น

หมายเหตุและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ชำระค่างวดด้วยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

 
ในเขตกทม. และปริมณฑล
ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย
10 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
 
2. ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
ชำระด้วยเงินสดหรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบใบแจ้งยอดการชำระค่างวดประจำเดือนเป็นเอกสารการชำระโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
3. ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
เพียงกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบมาพร้อมใบแจ้งยอดและนำไปแสดงที่ธนาคาร
การชำระด้วยเช็ค ให้สั่งจ่ายในนาม “KTC- สินเชื่อบุคคล” สำหรับธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา และสั่งจ่ายในนาม “บมจ.บัตรกรุงไทย” สำหรับธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทิสโก้ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี ธ.ธนชาต และ ธ.ออมสิน
รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลขบัญชีสินเชื่อด้านหลังเช็ค
 
 
ในเขตกทม. และปริมณฑล
ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย
15 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.กรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ 30 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1
ธ.กสิกรไทย 15 บาท/รายการ 30 บาท/รายการ
ธ.ไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทิสโก้ 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 15 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ธนชาต 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.ออมสิน 10 บาท/รายการ 15 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
 
   
• "เริ่ม 1 ก.ค. 52 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านธนาคารกสิกรไทยในเขตกทม.และปริมณฑล 15 บาทและในเขตต่างจังหวัด 25 บาท สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 สุงสุดไม่เกิน 1,000 บาท"

4. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี
 
 
ในเขตกทม. และปริมณฑล
ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย
10 บาท/รายการ
20 บาท/รายการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
(ชำระได้ไม่เกิน 100,000 บาท)
ธ.กสิกรไทย 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ออมสิน 15 บาท/รายการ   ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาท/วัน
 
   
• "เริ่ม 1 ก.ค. 52 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านธนาคารกสิกรไทยในเขตกทม.และปริมณฑล 15 บาทและในเขตต่างจังหวัด 25 บาท"

5. ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
พร้อมแนบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ดเป็นเอกสารการชำระเงิน
 
 
ในเขตกทม. และปริมณฑล
ในเขตต่างจังหวัด
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ/จุด)
เทสโก้ โลตัส 10 บาท/รายการ
เจ มาร์ท เพย์พ้อยท์ 15 บาท/รายการ
6. ชำระผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต, และPhone Banking
 
  Internet Phone Banking
ในเขตกทม. และปริมณฑล
ในเขตต่างจังหวัด
ธ.ไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com 02-777-7777 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย
www.tmbdirect.com 1558 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี https://uobcyberbanking.com 02-285-1555 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา www.krungsrionline.com 1572 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
(อินเตอร์เน็ต ชำระได้ไม่เกิน 200,000 บาท)
(Phone Banking ชำระได้ไม่เกิน 100,000 บาท)
ธ.กสิกรไทย www.kasikornbank.com 0-2888-8888 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
7. ชำระผ่านทางเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ(CDM)
 
 
ในเขตกทม. และปริมณฑล
ในเขตต่างจังหวัด
ธ.ไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
ใช้ปุ๊บ ได้ช้อปปั๊บ รับบัตรของขวัญสูงสุด มูลค่า 600 บาท

เพียงมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 18,000 บาททุกวัน
รับบัตรของขวัญ 300 บาท และหากมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า
18,000 บาททุกวันตลอดระยะเวลาสองรอบบัญชี
รับบัตรของขวัญ 600 บาท
(เฉพาะสองรอบบัญชีแรกนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น)
เมื่ออนุมัติระหว่าง 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2559
  หมายเหตุ : ลูกค้าต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์
โดยพิมพ์ SP วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
และส่งมาที่ 061-423-5000 หรือ ลงทะเบียนผ่านทาง www.ktc.co.th/proudnew ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร - ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อเดือน
- สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการไม่ สามารถเข้าร่วมได้  
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ หรือ ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ตามกำหนด

สรุปข้อมูลสินเชื่อ
โปรโมชั่น
สิทธิพิเศษ
วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน