ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
เจ้าของกิจการ (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 6 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติที่สถาบันการเงินระงับบัตรเครดิต หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อบุคคล บ้างหรือไม่
 มี      ไม่มี
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
 
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น+ เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :

จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตร K-Express Cash วันนี้
- ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0 % นาน 30 วัน
- ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ รายปี ตลอดชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร พนักงานประจำ
- อายุ 22 - 65 ปี
- รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
- อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือนหรือผ่านการทดลองงาน
- มีโทรศัพท์พื้นฐานติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
  กรณีไม่มีโทรศัพท์พื้นฐานบ้าน ต้องระบุผู้อ้างอิงที่มีเบอร์โทรศัพท์
  พื้นฐานบ้าน
ดอกเบี้ย
วงเงินอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป
20%*
ตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท
24%*
ไม่เกิน 80,000 บาท
27%*
*อัตราดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
  สูงสุดไม่เกิน 28% ตามที่กฏหมายกำหนด
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดค้างชำระ หรือชำระขั้นต่ำ 500 บาท


สรุปข้อมูลสินเชื่อ
โปรโมชั่น
สิทธิพิเศษ
วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
การชำระเงิน
เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน