หน้าแรก > ประกันภัย > อุบัติเหตุ


ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
ผลปรโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอัวัยวะ สายตา การฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ2)
• การถูกฆ่าตกรรม ลอบทำร้ายร่างการ
100,000


100,000
200,000


200,000
300,000


300,000
400,000


400,000
500,000


500,000
600,000


600,000
700,000


700,000
800,000


800,000
900,000


900,000
1,000,000


1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)
400 400 500 700 700 800 1,000 1,000 1,100 1,300
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ2)
• ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

100,000


10,000

200,000


20,000

300,000


30,000

400,000


40,000

500,000


50,000

600,000


60,000

700,000


70,000

800,000


80,000

900,000


90,000

1,000,000


100,000
การจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตขณะปฏิบั้ตงานให้กับบริษัทนายจ้าง
100,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
* เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
600 900 1,300 1,700 2,000 2,400 2,800 3,100 3,500 3,900


ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
ผลปรโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอัวัยวะ สายตา การฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อบ2)
• การถูกฆ่าตกรรม ลอบทำร้ายร่างการ
100,000


50,000
200,000


100,000
300,000


150,000
400,000


200,000
500,000


250,000
600,000


300,000
700,000


350,000
800,000


400,000
900,000


450,000
1,000,000


500,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ2)
• ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

50,000


5,000

100,000


10,000

150,000


15,000

200,000


20,000

250,000


25,000

300,000


30,000

350,000


35,000

400,000


40,000

450,000


45,000

500,000


50,000
การจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตขณะปฏิบั้ตงานให้กับบริษัทนายจ้าง
200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
* เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
600 900 1,300 1,700 2,000 2,400 2,800 3,100 3,500 3,900

* หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นนี้ รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว


หากท่านสนใจกรุณาระบุข้อมูลติดต่อกลับ

ชื่อ :    
เบอร์โทรศัพท์ :    

Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน