หน้าแรก > ประกันภัย > สุขภาพ

เรื่องน่าอ่าน
ทำไมต้องมีประกันภัยสุขภาพ
เลือกอย่างไรให้เหมาะสม
ขั้นตอนการซื้อผ่าน SILKSPAN
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 
 
  ข้อมูลผู้ขอรับความคุ้มครอง ความคุ้มครองเพิ่มเติม
เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด ผู้ป่วยนอก สูติกรรม
 *  ข้อมูลที่จำเป็น
ผู้เอาประกันภัย   *      
         
ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คู่สมรส      
บุตรคนที่ 1        
บุตรคนที่ 2        
บุตรคนที่ 3        
  หมายเหตุ:
  1.  โปรดสังเกตรายละเอียดของแต่ละกรมธรรม์ ว่าความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ท่านเลือกได้รับการคุ้มครองหรือไม่
  2.  ผู้สมัครต้องมีอายุ ตั้งแต่ 15 วัน ถึง 65 ปี,   เด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี) ต้องสมัครร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น
  3.  ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 
 


Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน