Content by www.silkspan.com Email this article to friends Email this article to friends.

  ทำไมต้องมีการประกันภัยสุขภาพ
เป็นการลดภาระค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน การซื้อประกันภัยสุขภาพเป็นการประกันภัยความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่คุณเกิด การเจ็บป่วย มีความจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณตามวง เงินของบริการที่คุณซื้อ
เป็นการลดภาระของบุคคลรอบข้าง ในกรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือผ่าตัด การประกันภัยสุขภาพจะช่วยไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่สูงทำ ให้สภาพคล่องทางการเงินของครอบครัวคุณติดขัด
เพิ่มความคุ้มครองจากประกันภัยสุขภาพของที่มีอยู่แล้ว ในกรณีบริษัทของคุณมีการประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการ แต่คุณต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิเศษ เพื่อสนองความต้องการของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
 
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าห้องพัก ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของการประกันภัยสุขภาพเพราะมักจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน และมีมูลค่าสูง ค่าใช้จ่ายหลักที่น่าพิจารณาสำหรับผู้ป่วยใน มีสองส่วนได้แก่ ค่าห้องพัก ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 800 - 1,000 บาท/คืน และ ค่าผ่าตัด ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ในหลักหมื่น แต่สามารถถึงหลักแสนได้ในบางกรณี
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องพักที่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ ครั้งจึงไม่สูงมากนัก โดยมากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้แก่ ค่าแพทย์และค่ายา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจรวมอยู่ในแผนประกันภัยเลยหรืออาจเป็น ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ การประกันภัยสุขภาพยังรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่เสียชีวิตเช่นเดียวกับการประกันภัยอุบัติเหตุ และ การบริการโยกย้าย ผู้ป่วยจากสถานที่เกิดเหตุ บางแผนให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศ บางแผนให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกซึ่งเหมาะกับผู้ที่ ต้องเดินทางบ่อยครั้ง ซึ่งเบี้ยประกันภัยก็จะแตกต่างกันออกไปตามอายุและความคุ้มครอง

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ คุณควรพิจารณาซื้อประกันภัยการเดินทางซึ่งมีทั้งแบบต่อครั้ง และแบบรายปี

อัตราเบี้ยประกันภัยสุขภาพ
ด้วยเบี้ยประกันภัยประมาณ 4,500 บาท/ปี คุณสามารถได้รับความคุ้มครองในการผ่าตัดสูงถึง 120,000 บาท (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

อัตราเบี้ยประกันภัยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความคุ้มครอง บริการเสริม และต้นทุนบริการของแต่ละบริษัทโดยทุกแผน
จะมีความคุ้มครองผู้ป่วยในเป็นหลัก นอกจากนี้ เรามีคำแนะนำค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทต่างๆ ดังนี้
บลูครอส ประกันภัยสุขภาพ จำกัด


  วิธีเลือกประกันภัยสุขภาพ
ตัดสินใจว่า คุณต้องการความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือไม่โดยคุณสามารถดูจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ของคุณในปีที่ผ่านมาว่า สูง เพียงพอที่คุณจะได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือไม่ เช่น ถ้าในปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ของคุณมีเพียง เล็กน้อย การซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็นสำหรับคุณ
เลือกแผนประกันภัย ที่มีความคุ้มครองที่พอดีกับความต้องการและเหมาะสมกับโรงพยาบาลที่คุณใช้บริการโดยทั่วไปค่าใช้จ่าย หลักๆ ของการเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถแบ่งได้ดังนี้
  ค่าห้องพัก
  ค่าผ่าตัด ซึ่งคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ 2 แบบ
เป็นเปอร์เซ็นต์ของวงเงินคุ้มครอง ในแต่ละโรคที่ระบุไว้ใน ตารางผ่าตัด (เช่นแบบของบลูครอส)
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุตามกรมธรรม์
ค่ายา, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และอื่น
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพ
การซื้อประกันภัยสุขภาพไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
บางแผนประกันภัยสุขภาพมีการยกเว้นการจ่ายเงินชดเชยในบางกรณี เช่น โรคที่เคยเป็นต่อเนื่องมาก่อนการทำประกันภัย โรคที่ บริษัทผู้รับประกันภัยยกเว้น การเข้ารับการรักษาโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ การฆ่าตัวตาย เป็นต้น
หลังจากการทำประกันภัยสุขภาพ จะมีระยะรอคอย (Waiting Period) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คุณจะยังไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้ โดยส่วนใหญ่จะประมาณ 30 - 45 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการเบิกจ่ายของผู้ที่เจ็บป่วยก่อนการทำประกันภัยสุขภาพ
บางแผนประกันภัยสุขภาพมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับคุณในกรณีค่ารักษาพยาบาลสูงเกินวงเงินคุ้มครองเช่น บริษัทประกันภัย กำหนดวงเงินความคุ้มครอง 100,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงเท่ากับ 150,000 บาท บริษัทประกันภัยจะชดเชยให้ 80% ของ 50,000 บาท ที่เกินมานั้น ทั้งนี้ ตรวจดูรายละเอียดของการชดเชยเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ
แผนประกันภัยสุขภาพบางแผนมีการบริการจาก บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน เสริมให้ด้วย โดยเป็นการบริการให้กับปรึกษาและช่วย เหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงบริการขนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ๆปลอดภัยหรือเพื่อรับการรักษา และในบางกรณียังสามารถสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยคุณไม่ต้องเป็นผู้รับภาระอีกด้วย

  ขั้นตอนการซื้อประกันภัยสุขภาพผ่าน SILKSPAN
ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย โดยระบุอายุ เพศ และความคุ้มครองเพิ่มเติมตามต้องการ
เลือกแผนประกันภัยที่มีค่าเบี้ยและความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของคุณ โดยค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในจะเป็นความคุ้มครองพื้นฐานใน ทุกๆแผน และมีค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก และสูตินารีเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติม
กรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนที่ระบุ
กรมธรรม์ของคุณจะถูกจัดส่งให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรค คุณอาจต้องพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะสามารถทำประกันภัยได้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีใช้ ที่ปรากฏภายหลังการกรอกใบสมัคร

  ข้อแนะนำในการใช้ประกันภัยสุขภาพ
แสดงบัตรความคุ้มครองของคุณทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ
พยายามเลือกใช้โรงพยาบาลในเครือของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงิน ความคุ้มครอง โดยที่คุณไม่ต้องสำรองจ่าย แล้วจึงไปเบิกคืนในภายหลัง
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยในกรณีที่คุณสำรองจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละบริษัท
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 45 - 90 วันหลังเกิดค่าใช้จ่าย โดยยื่นพร้อมสำเนาหรือเบอร์กรมธรรม์ หลักฐานการชำระเงิน และ ใบรับรองแพทย์ มีบางบริษัทให้บริการนี้ทางไปรษณีย์ด้วย
การใช้บริการของบริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน (ถ้ามี) ต้องทำผ่านบริษัทดังกล่าว เท่านั้น มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้
ควรเก็บบัตรประกันภัยสุขภาพและบัตรของบริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน ไว้กับตัวคุณ และแจ้งบุคคลภายในบ้านให้ทราบว่าคุณมีประกันภัยสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ หากคุณต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

ปิดหน้าต่าง