if you connot read this, please Click here

  ทำไมต้องซื้อประกันกับ SILKSPAN
1. คำนวณเบี้ย 20 บริษัทชั้นนำ ออนไลน์ ฟรี ทันที!
2. รถใช้ระหว่างซ่อมหรือค่าเดินทาง 1,000 บาท/ปี
3. ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วประเทศ
    มูลค่า 2,800 บาท/ปี

   
   
 
หมายเหตุ : (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
*   รับทันที ส่วนลดสูงสุด 65% จากโรงแรมและสถานเสริมความงามชื่อดัง
  เมื่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56
**   ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยชั้น 1 หรือชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  โดยชำระเงิน และส่งเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน รับทันที   ฟรี Voucher
   เสริมความงาม และส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับดูแลรถยนต์ วันนี้ - 31 ธ.ค. 56