บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.ธนชาตประกันภัย

History  
  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้น ในปี 2540 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 300 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุน ที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน ปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพการประกัน โดยมีแนวนโยบายที่จะนำ เสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่ที่มี โดยการเน้นการพัฒนาและเติมคุณค่าแก่ บริการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าให้ดีที่สุด (Customer Oriented

เท่าที่ผ่านมา ใครเอ่ยถึงประกันภัยก็มักจะเป็นภาพผลิตภัณฑ์ที่ลึกลับซับซ้อน ยากที่ผู้บริโภคจะเข้าใจ แม้ว่าในใจลึกๆ จะเชื่อว่า เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ช่วย บรรเทามิให้ภัย ที่คาดเดาไม่ได้ มาทำให้เราต้องพบกับความสูญเสียจนเดือดร้อน แต่ก็ไม่เข้าใจไม่สามารถตอบตัวเองได้ชัดๆว่าอยากซื้อผลิตภัณฑ์นี้ที่หนักกว่านั้นคือมี ความรู้สึกที่ไม่มั่นใจว่า เมื่อซื้อแล้วบริษัทที่รับประกันภัย จะชดใช้อย่างที่ตกลงกัน เมื่อเกิดความสูญเสีย ถ้าจะซื้อก็ต้องไปพึ่งพาคนที่คุ้นเคยที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน นายหน้าบริษัทประกัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบ และอุ่นใจว่า เมื่อประสบเหตุตัวแทนผู้นั้นจะช่วยเหลือเรียกร้อง ให้บริษัทประกันชดใช้ ให้ได้ตัวแทนนายหน้าจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในธุรกิจประกันภัยของไทย


สถานการณ์ดังกล่าวแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจวบจน internet ได้เข้ามาเปิดประตู ให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงในเรื่องใดๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมีอิสระที่จะค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของตน ได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวแทนนายหน้าเช่นแต่ก่อนอีกต่อไปผลที่ตามมา คือ ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวมีราคาถูกลง เพราะไม่ต้องผ่านคนกลางที่สำคัญผู้บริโภค จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนต้องการเท่านั้น ไม่ต้องซื้อเพราะเกรงใจหรือต้องเชื่อคนกลางอีกต่อไป

ธนชาตเชื่อมั่นว่าในอนาคต ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดในโลกแห่งการแข่งขันนี้ได้ แม้ว่าจะยังไม่มีการพิสูจน์ว่า internet จะช่วยให้ผู้ ประกอบการประสบผลสำเร็จ แต่อย่างน้อย internet จะเป็นช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วย ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนให้โอกาสแก่ผู้บริโภคที่จะเลือกผู้ให้ ้บริการที่เข้าใจผู้บริโภคมากที่สุด ธนชาตจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถของเราที่จะใช้ internet เป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารและค้นหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา