บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.เมืองไทยประกันภัย

History  
 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 50 ปี โดยเป็นสายงานหลักสายงานหนึ่งในการให้บริการรับประกันภัยครบวงจรทุกประเภท จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

วันที่ 14 กรกฎาคม 2541
บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนแยกออกมาเป็น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพุทธศักราช 2535 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 และประกอบการรับประกันภัยทุกประเภทในนามของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 โดยมีคุณภูมิชาย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชัยยศ ติยะชาติ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัดอีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ 1 มกราคม 2548
ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการเป็น คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

ผลงานและประสบการณ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรับประกันภัย งานต่างๆ โดยเฉพาะงานที่มีทุน ประกันสูง และมีความสลับซับซ้อน บริษัทฯ ได้รับ การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และขีดความสามารถในการรับประกันภัยต่อระดับสูง จากบริษัทประกันต่อชั้นนำของโลกหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Swiss Reinsurance Company ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ Munich Reinsurance Company ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการเสริม (Value Added Service) เช่น บริการ สำรวจภัย ( Risk Survey ) สำหรับทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยรายใหญ่ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพความเสี่ยงภัย และช่วยป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ ทันสมัย เช่น เครื่อง Infrared Thermography ในการ Scan เครื่องจักรหรือ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เอาประกันภัย

ระบบบริการที่ล้ำหน้า
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โดยได้จัดตั้ง ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Centre : CSC) ที่สามารถให้บริการแบบ One-Stop Service ซึ่งจะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและตัวแทนได้รวดเร็วทันใจ ในขั้นตอนเดียวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตัวเองหรือโทรศัพท์มาก็ตาม และยังได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ทันท่วงทีทั่วประเทศ