บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

บ.อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย

ประวัติบริษัท  
บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง "กลุ่มอลิอันซ์" และ
"เครือเจริญโภคภัณฑ์"
 
 
กลุ่มอลิอันซ์
• บริษัท อลิอันซ์ เป็นบริษัทฯประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมากกว่า 100 ปี
• ให้บริการรับประกันภัยแก่ลูกค้ามากกว่า 60 ล้านคน ด้วยเครือข่ายสาขามากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
• อลิอันซ์ ได้รับการจัดอันดับสถานะทางการเงินในระดับแข็งแกร่งมาก (AA-) โดยสถาบันจัดอันดับ แสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์
 
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซี. พี.)
• เป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือรวมกันกว่า 120,000 คนทั่วโลก (ประกอบด้วยธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มเป็ดไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และ ร้านอาหาร )
• ต่อมาได้ขยายสู่ธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจประกันชีวีต และ ธุรกิจประกันภัย
• เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จาก " นิตยสารฟาร์อีสเทิร์น อีโคโนมิค รีวิว" ว่าเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ
 

วิสัยทัศน์
 
" สู่ผู้นำประกันภัยไทย ด้วยหัวใจบริการ สร้างสรรค์งานเป็นหนึ่ง ลึกซึ้งและมั่นคง "  

พันธกิจ
 
 
• มอบ บริการประกันวินาศภัยที่เป็นเลิศเสมอให้กับลูกค้า
• สร้าง ความสามารถทางการแข่งขันสู่หนึ่งในห้าของผู้นำธุรกิจประกันภัยไทย
• มุ่งมั่น สู่ความเป็นองค์กรที่มีลูกค้าในหัวใจ มีไฟในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
• เป็น บริษัทที่มีความมั่งคงทางการเงิน มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ
• รักษา และส่งมอบพันธสัญญาที่ให้ไว้ด้วยใจเป็นธรรม