แจ้งปัญหา
กว่า กับลูกค้ากว่า 2 ล้านราย

กรอกข้อมูล

ระบุปัญหา
ทะเบียนรถ (เช่น กก-9999)
เบอร์โทรศัพท์
ตกลง

3 เหตุผลที่กรมธรรม์ยังไม่ออก

กรมธรรม์จะออกได้หลังแจ้งงานเข้าบริษัทประกัน ประมาณ 15-30 วันทำการ
(ยกเว้นบริษัทที่ออกกรมธรรม์ออนไลน์)

ต่อประกันล่วงหน้าก่อน 45 วันขึ้นไป กรมธรรม์ใหม่จะออกได้ก่อนกรมธรรม์เดิม
หมดอายุ 15 วัน

กรณีที่ลูกค้าผ่อนเงินสดกับบริษัท กรมธรรม์จริงจะส่งให้ลูกค้า
หลังลูกค้าผ่อนชำระครบแล้ว

กำลังโหลด