คำอธิบายและการเปิดอ่านและ Download PDF

FAQ : PDF File & Download

เอกสาร สำหรับดาวน์โหลด

 • กรมธรรม์ประกันภัย : Travel Guard / MSIG
 • สรุปความคุ้มครองประกันภัย : Travel Guard / MSIG
 • แบบฟอร์มการเคลม : Travel Guard / MSIG

เอกสาร สำหรับดาวน์โหลด

 • โปรแกรมเปิดดู PDF
  เมื่อคุณคลิกลิงก์ PDF บนเว็บ ไฟล์ PDF ดังกล่าวจะถูกเปิดขึ้นในหน้าต่างของเบราว์เซอร์โดยตรง โดยคุณสามารถใช้งานส่วนควบคุมเหล่านี้ได้ที่บริเวณด้านล่าง
 • ส่วนควบคุม PDF ของหน้าต่างเบราว์เซอร์
  *หากคุณไม่เห็นปุ่มควบคุมเหล่านั้น ให้เลื่อนเคอเซอร์ไปยังมุมล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อเรียกใช้งานปุ่ม
 • เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดดูเอกสาร PDF
  ปุ่มควบคุม PDF
  • คลิกปุ่ม save เพื่อบันทึก
  • คลิกปุ่ม print เพื่อพิมพ์เอกสาร
  • คลิกปุ่ม up/down เพื่อเลื่อน ขึ้น-ลง หน้าเอกสาร
  • คลิกปุ่ม zoom in/down เพื่อขยายและย่อ หน้าเอกสาร
 • โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF